Glada barn i afrika

Edenred ❤️ CSR

Edenred Sweden deltar i många olika CSR-projekt för att förbättra och underlätta för människor och miljö. Förutom långsiktiga samarbeten med bland annat UNHCR och Barnfonden, tar vi olika initiativ, ofta kopplat till kampanjer. Inom koncernen har vi också en gemensam dag världen över kallad IdealDay där varje land väljer ett lokalt projekt inom en av de tre grundpelarna IdealPeople, IdealPlanet och IdealProgress.

2019 fick Edenred Group CSR Rating Gold av EcoVadis som utvärderar och betygsätter företag som arbetar med hållbarhet i hela världen. Metoden som används bygger bland annat på internationella CSR-standarder som GRI (Global Reporting Initiative), UN Global Compact och ISO26000.

Läs mer om Edenreds CSR-policy här

Logga Min Stora Dag

Min Stora Dag

För årets tre första månader blev summan som baseras på alla gjorda transaktioner inom vårt nätverk 128 269 kronor. Även de som får ett Delicard gåvokort kan bidra genom att skänka gåvans värde vidare till Min Stora Dag och totalt räknar vi med att kunna skänka minst 750 000 per år.

Läs mer om vårt samarbete med Min Stora Dag
Logga UNHCR

UNHCR

För varje lunch som betalas med vårt kort hos en av våra partners, skänker vi pengar till Sverige för UNHCR. Samarbetet som påbörjades under 2019 har hittills gett oss möjlighet att skänka över en miljon kronor. Siffran för 2021 var 465 017 kronor. Tack Sverige för UNHCR för att vi får hjälpa er att hjälpa!

Läs mer om vårt samarbete med UNHCR
Logga BRIS

Bris

Under oktober 2020 skänkte vi 25 kronor för varje sålt Delicard Unlimited till Bris. Summan vi kunde överlämna när kampanjen var slut var hela 116 800 kronor. Vi hoppas att vi därigenom bidragit till att fler barn kan få den barndom de har rätt till. Tack Bris, vi återkommer med nya idéer!

Logga Barncancerfonden

Barncancerfonden

För många företag är det viktigt att kunna ge en gåva till de anställda samtidigt som de vill skänka pengar till välgörenhet. Delicard gåvokort ger den möjligheten. När köparen lägger 5 kronor extra per kort, lägger vi lika mycket och 10 kronor går då oavkortat till Barncancerfonden. Samarbetet har pågått sedan 2014 och tillsammans med våra kunder har vi skänkt 850 860 kronor (varav 62 100 kronor 2022). Tack!

Logga Barnfonden

Barnfonden

En del som får ett gåvokort, väljer att inte välja något. Eller rättare sagt, de väljer att skänka gåvans värde vidare till Barnfonden. Organisationen ingår i det globala nätverket ChildFund Alliance som består av tolv barnfokuserade biståndsorganisationer från lika många länder. Barnfonden har funnits med som val på våra gåvokort under många år och summan vi kunde överlämna för 2022 var 514 310 kronor. Det betyder att Delicard, från det att samarbetet startade 2010, har hjälp Barnfonden med drygt 5 miljoner kronor.