CSR

Edenreds policy för CSR

Edenred Sweden deltar kontinuerligt i olika CSR-projekt för att förbättra och underlätta för människor och miljö. Vi har ett långsiktigt samarbete med UNHCR samt tar också lokala initiativ, bland annat under den koncerngemensamma välgörenhetsdagen Idealday som lanserades 2017 där varje land väljer hur man vill jobba lokalt inom områdena Idealpeople, Idealplanet och Idealprogress som är Idealdays tre pelare. Genom våra gåvokort Delicard kan såväl köpare som mottagare också enkelt skänka pengar till olika välgörenhetsprojekt. På global nivå har Edenred en egen enhet som uteslutande fokuserar på att främja ansvarsfull verksamhet i hela koncernen.

2019 fick Edenred Group CSR Rating Gold av EcoVadis som utvärderar och betygsätter företag som arbetar med hållbarhet i hela världen. Metoden som används bygger bland annat på internationella CSR-standarder som GRI (Global Reporting Initiative), UN Global Compact och ISO 26000.

Läs mer om Edenreds CSR-policy här