Resultaten för undersökningen i Sverige visar att anställda i Sverige ser optimistiskt på sin framtid. De känner sig mer trygga med sin anställning än i övriga europeiska länder och känner sig också säkrare på sin förmåga att hitta ett nytt arbete om de förlorar sitt nuvarande. Svenska tjänstemän har en hög lojalitet mot sitt företag (högst bland de 8 undersökta länderna).

 

  • Optimistiska om sin yrkesmässiga framtid inom sitt företag: 67 % och om företagets framtid: 73 %.
  • Uppger att de inte har tänkt lämna sitt företag (inte på allvar eller aldrig): 75 %.

 

En majoritet bland landets tjänstemän anser att de lägger ner för mycket tid på arbetet och uppger att de arbetar utöver sin normala arbetstid. Den allmänna stressnivån är ganska hög i Sverige, i synnerhet hos chefer.

 

  • 83 % (90 % bland cheferna) anser att de lägger ner för mycket tid på arbetet.
  • 80 % tycker att de ofta eller ibland arbetar utanför normal arbetstid.
  • Vid en bedömning av stressnivån på en skala från 1 till 10 sätter 40 % betyget 8-10. Medelbetyget för stressnivån är 6,6 av 10 (bland chefer 6,9).

 

Svenska tjänstemän är nöjda med sin arbetsmiljö och synen på ”arbetslivskalitet” och materiella förhållanden är bland de mest positiva i Europa. 

 

  • Nöjda med arbetsmiljön: 82 %.
  • Nöjda med de materiella arbetsförhållandena: 79 %.

 

Bland förmåner är det lunchkuponger, gåvokort/presentkort samt olika typer av flexibla förmåner som rankas högst av tjänstemännen i Sverige. Måltidsförmånen är populär och eftertraktad i Sverige, trots att den inte, som i många andra europeiska länder, får någon skattelättnad. Många av de som inte får en måltidssubvention idag vill gärna ha en måltidsförmån. Många är positivt inställda till att måltidsförmånen ska få ta del av samma skattesubvention som friskvårdsbidraget.

 

  • 24 % av de anställda i Sverige får en lunchförmån av sin arbetsgivare, 46 % har tillgång till personalmatsal.
  • 63 % av de som inte får en lunchförmån vill ha en lunchförmån.
  • 72 % är positivt inställda till att måltidsförmånen får ta del av samma skattesubvention som friskvårdsbidraget.