Lunchsubventioner för fler jobb

Många arbetsgivare vill ge sina anställda en lunchförmån

Grupp av människor har lunchmöte

Tre av tio arbetsgivare, 30 procent, skulle absolut eller troligen erbjuda sina anställda en lunchförmån om regeringen införde en 25-procentig skattereduktion. Det framgår av en ny Sifoundersökning beställd av Edenred, företaget bakom Rikskuponger. Det kan tillföra nytt bränsle till frågan om en återställd restaurangmoms.

– Sifoundersökningen visar att en 25-procentig skattereduktion på lunchförmåner skulle få en hävstångseffekt genom att många fler arbetsgivare än i dag skulle erbjuda sina anställda lunchförmåner. Att på detta sätt skapa en ökad efterfrågan är ett samhällsekonomiskt effektivt sätt att skapa nya arbeten, säger Johan Ehrén, marknadsdirektör på Edenred.

Socialdemokraterna fick vika sig för Miljöpartiet i förhandlingarna om restaurangmomsen. Men Konjunkturinstitutet beräknar att den sänkta momsen skapat högst 4 000 jobb till en årlig kostnad av 5,3 miljarder kronor. Varje nytt jobb kostar alltså skattebetalarna över 1,3 miljoner kronor. En ny rapport från Edenred visar att en 25-procentig skattereduktion på luncher kan skapa lika många jobb i restaurangbranschen som den halverade krogmomsen – men till mindre av en fjärdedel av kostnaden.

– Socialdemokraterna har hela tiden velat återställa restaurangmomsen till 25 procent. Ett förslag som flera partier, både till vänster och höger skulle kunna enas kring är ett återställande av momsen, kombinerat med en skattereduktion på anställdas luncher, säger Johan Ehrén.

En majoritet av EU:s medlemsländer, 16 av 28, har i dag någon form av skattereduktion på lunchförmåner.

– De främsta vinnarna på förslaget är de arbetare och tjänstemän som annars inte har råd att gå ut och äta lunch. Samhället skulle få tillbaka större delen av kostnaden för reformen i ökade inkomstskatter, arbetsgivaravgifter och bolagsskatt, säger Johan Ehrén.

Sifoundersökningen genomfördes den 12-25 augusti 2014. Följande fråga ställdes till 409 arbetsgivare som i dag inte erbjuder sina anställda någon form av lunchförmån. ”Om regeringen införde en 25-procentig skattelättnad på lunchförmånen, det vill säga att 25 procent av värdet på förmånen undantas från inkomstskatt, skulle ni då erbjuda era anställda en lunchförmån?”.

Relaterade artiklar