Från Rikskuponger och Rikskortet till Edenred Lunchförmån

Olika omständigheter som har med varumärkesstrategier, globala beslut och digitalisering att göra, har gjort att vi har gått från namnet Rikskuponger till Rikskortet och senare tillbaka till Rikskuponger. Men då vi nu utvecklar och breddar våra tjänster kommer vi framöver samla alla våra tjänster och produkter under namnet Edenred. Det betyder att den förmån som förenklar och förbättrar lunchlivet för de anställda nu kort och gott heter Edenred Lunchförmån.

Vi tar det från början

Att ge sina anställda en bra, och subventionerad, lunch är inget nytt. Doktor Winchendron delade ut måltidskuponger till sina anställda i Storbritannien redan i början av 1950-talet, helt ovetandes om att han skulle bli en av våra stora idoler. Kupongerna tog sig så småningom över sundet till Frankrike där lunchförmånen fick namnet Ticket Restaurant och längre fram skulle våra vägar komma att korsas.

Rikskuponger blev småfranska

I Sverige dök de första lunchkupongerna, Rikskuponger, upp i början på 1970-talet på initiativ av Eurocard Nord AB. Regeringen, som i olika folkhälsoundersökningar sett ett utbrett lunchslarv, applåderade och såg till att kupongluncherna subventionerades. Tio år senare dök en fransk konkurrent upp, Accor Services. Efter några års rivalitet kom de att bli vår ägare och vi sa bonjour och kände oss både peppade och lite småfranska. Accor bytte 2010 namn till Edenred och specialiseringen på ”Prepaid corporate services” kunde fortsätta med en verksamhet i 45 länder och drygt 8 500 anställda.

Rikskortet – från papper till plastkort

I Sverige upphörde Rikskuponger i pappersform 2014.  De ersattes då av ett betalkort och Rikskuponger blev Rikskortet. Och fördelarna med kort var många, bland annat kunde kortet enkelt spärras vid förlust och skrynkliga kuponger som glömts i en jackficka blev också ett minne blott.

Edenred Lunchförmån och Edenred Friskvårdsbidrag

Vi fortsätter som sagt att bredda vårt erbjudande, bland annat genom Edenred Friskvårdsbidrag. Det betyder att företag nu kan ladda de anställdas friskvårdsbidrag på ett betalkort och i de fall företaget också har Edenred Lunchförmån kan båda förmånerna laddas på ett och samma kort. Så high five till dig doktor Winchendron och tack för att du tänkte på att ge förmåner och motivera dina anställda. Vi lovar att vi även fortsättningsvis kommer att hålla både hårt och stolt i stafettpinnen!