Foto: UNHCR/Mohammed Al Hasani

Din lunch gör skillnad!

Varannan sekund tvingas en människa fly undan krig, konflikter och naturkatastrofer. UNHCR finns på plats världen över med bland annat tält, mat, vatten och sjukvård. Totalt räknar man med att det idag finns ca 70,8 miljoner människor som har lämnat sina hem, ibland också land, bakom sig.

Nu kan du vara med och hjälpa dem. Varje gång du använder ditt lunchkort inom vårt nätverk bidrar vi till UNHCR:s verksamhet. Målet är att generera 200 måltider per arbetsdag vilket betyder ca 50 000 stycken per år.

I vår app MyEdenred hittar du alla anslutna handlare och partners.

Foto: UNHCR/Mohammed Al Hasani

Foto: UNHCR/Adam Möller

Om UNHCR

UNHCR, FN:s flyktingorgan, leder internationella insatser för att skydda människor som har tvingats fly från sina hem på grund av konflikt eller förföljelse, bland annat genom att ge livräddande nödhjälp, skyddande av grundläggande mänskliga rättigheter och framtagande av lösningar som ger människor en säker plats de kan kalla sitt hem och där de kan skapa en bättre framtid. UNHCR arbetar även för att statslösa människor ska få en nationalitet.

UNHCR grundades 1950 och är idag en av världens främsta humanitära organisationer med 10 800 anställda i 134 länder. UNHCR har belönats med Nobels fredspris 1954 och 1981.

Läs gärna mer på: sverigeforunhcr.se

Foto: UNHCR/Adam Moller