Användarvillkor för Samsung Pay

Regler för användning av Edenred kortbetalning som Edenred Sweden (nedan kallat ”Edenred”) erbjuder som en del av tjänsten Samsung Pay™. Gäller från och med 1 april 2019.

Virtuellt kort (token) i appen Samsung Pay
Det virtuella kortet (token) möjliggör betalningar, inklusive kontaktlösa betalningar, med mobila enheter, till exempel mobiltelefoner. Det virtuella kortet (token) är anslutet till Edenred-kortet (nedan kallat ”kortet”) som användaren mottagit från Edenred. Ett virtuellt kort kan skapas när kortet är giltigt och aktivt. Om kortet är spärrat, annullerat eller avslutat kan inte token-transaktioner genomföras.

Villkor för användning av virtuellt kort (token):

 • användaren har ett giltigt och aktivt kort från Edenred,
 • användaren har aktiverat kortet på edenred.se eller i appen MyEdenred
 • användaren har vid aktivering angivit korrekt e-postadress, vilken används i processen för att skapa det virtuella kortet,
 • användaren har installerat appen Samsung Pay,
 • användaren uppfyller kraven i Samsung Pay-appens bestämmelser för att möjliggöra kontantlösa transaktioner med hjälp av mobila enheter från externa tjänsteleverantörer,
 • användaren har en mobil enhet som uppfyller de programvaru- och tjänstekrav för närfältskommunikation (NFC) som behövs för att använda Samsung Pay-appen.

Det virtuella kortet skapas i processen för tokenisering av kortet. För varje kort kan endast ett unikt token skapas per enhet. Om kortet byts ut, eller om enheten byts ut, måste tokeniseringen göras om.

Det virtuella kortet kan användas på olika enheter där användaren har Samsung Pay-appen installerad under förutsättning att ett specifikt virtuellt kort har tilldelats till den enhet där tokeniseringen av kortet genomfördes.

Användaren kan när som helst radera det virtuella kortet från sin mobila enhet. Ny tokenisering kan bara ske efter att ett nytt token (ett nytt virtuellt kort med nytt nummer) skapats. Radering av det virtuella kortet påverkar inte det anslutna kortets status.

Det virtuella kortet kan endast användas för kontantlösa betalningar, inklusive kontaktlösa betalningar, inom de gränser som gäller för kortet, och där:

 • beloppet inte överstiger det fastställda taket för kontaktlösa betalningar och betalningsautentiseringen sker genom att enheten där det virtuella kortet är installerat hålls intill betalterminalen,
 • autentiseringen sker genom att användaren anger kortets PIN-kod ifall beloppet överstiger det fastställda taket för kontaktlösa betalningar,
 • användaren kan behöva ange PIN-kod för ett mindre belopp trots att ovanstående kriterier uppfylls, beroende på betalterminalens inställningar.

Edenred kan inte hållas ansvarigt för betalningar som görs med det virtuella kortet av en tredje part om en mobil enhet med den installerade Samsung Pay-appen och det virtuella kortet gjorts tillgänglig för denna tredje part.

Om den mobila enheten med det virtuella kortet blir stulen måste du spärra kortet. Du kan spärra genom:

 • appen MyEdenred Sweden
 • telefon 08-681 81 00

Denna åtgärd är permanent och efter spärrning måste du skaffa ett nytt kort. Vi rekommenderar därför att du då meddelar din arbetsgivare omedelbart.

Edenred tar inte ut någon avgift för att skapa eller lägga till kortet i Samsung Pay-appen. Avgifter för att använda ett specifikt virtuellt kort är desamma som avgifterna för transaktionerna som utförs med korten.

Samsung Pay är ett varumärke som tillhör Samsung.