GDPR

Följande redogörelse beskriver Edenreds ansvar för att följa den allmänna dataskyddsförordningen (förordning (EU) 2016/679).

Vad är dataskyddsförordningen (GDPR)?

Den allmänna dataskyddsförordningen trädde i kraft den 25 maj 2018. Den ersätter den tidigare personuppgiftslagen och har betydande förbättringar som stärker dataskyddet för alla individer inom EU.

Vad gör Edenred (Sverige) ?

Edenred har säkerställt att all personinformation behandlas enligt de kriterier som regelverket kräver.

Edenreds redogörelse för GDPR och viktiga initiativ som tagits:

 • Edenred Group SA har utsett ett dataskyddsombud med globalt ansvar.
 • Edenreds (Sverige) projekt för GDPR-anpassning är godkänt av styrelsen och hanteras av ansvarig för informationssäkerhet och efterlevnad.
 • Edenred har utsett medarbetare som ska ansvara för viktiga GDPR-områden som fordrar specialkunskaper.
 • Edenred följer Datainspektionens riktlinjer för införandet av GDPR.
 • Edenred genomför informationsrevisioner i enlighet med gällande rekommendationer. Den här aktiviteten kommer framför allt att göra det möjligt för Edenred att säkerställa att endast personuppgifter som krävs för leverans av tjänster samlas in och att denna information behandlas på rätt sätt.
 • När så krävs kommer Edenred att genomföra konsekvensanalyser av inverkan på integritetsskyddet.
 • Edenred genomför kontroller av tredjepartsleverantörer med utgångspunkt i anpassningen till GDPR-standarderna.
 • Edenred reviderar sina avtal och för in GDPR-kraven och GDPR-klausuler som rekommenderas av Datainspektionen.
 • När så krävs kommer Edenred att göra ändringar i programvara samt tekniska ändringar som stödjer våra skyldigheter enligt GDPR.
 • Edenred kommer att uppdatera sin sekretesspolicy och relaterade förfaranden i syfte att säkerställa att individens rättigheter upprätthålls i enlighet med GDPR.
 • Edenred uppdaterar sina riktlinljer och förfaranden i syfte att främja och införliva principen om ”inbyggt dataskydd”.
 • Edenred kommer att ge alla medarbetare möjlighet att förnya sina kunskaper och lära sig mer om de nya operativa standarderna samt lyfta fram de viktigaste principerna i GDPR.

Mejla oss!

Edenred behandlar personuppgifter om anställda för drygt 20 000 kunder i Sverige. För frågor om implementeringen av GDPR och hur arbetet fortsättningsvis drivs, vänligen mejla eventuella frågor till gdpr-sweden@edenred.com.