Bli bättre på att belöna!

Det smarta i att peppa, belöna, önska Glad sommar eller God jul!

Delicard received

Godis, klappar och beröm. Det du behöver för att lära en hund att sitta. På liknande sätt fungerar belöning när det kommer till människor. Det handlar bland annat om signalsubstanser, nervsystem, glutamat och GABA. Enklare uttryckt om positiva känslor och en vilja att prestera mer.

Lön är en slags belöning men väldigt få känner ruset av ett dopaminpåslag den 25:e varje månad. Det krävs mer, ofta något utöver det som är avtalat och förväntat. Det kan vara en spontan uppmuntran, en oväntad pepp eller en gåva som överraskar.

Den chef som är bra på att kicka igång dopaminnivåerna hos medarbetarna har generellt också medarbetare med bättre immunförsvar. Och för att återigen undkomma komplicerade förklaringsmodeller förenklar vi det; Att känna sig nöjd, glad och sedd motverkar känslor av stress och otillräcklighet och det i sin tur leder till en bättre hälsa.

Om du tänker på hundar som sitter nästa gång du vill ha medarbetare som flyger är det alltså inte konstigt alls.

Läs om våra gåvokort

Relaterade artiklar