Tillsammans kan vi få fart på restauranglivet igen!

Publicerad: 13 november 2020
För att rädda restaurangbranschen krävs kraftfulla insatser. Läs om hur vi med avskaffad skatt på lunchförmån kan tillföra 15 miljarder till branschen.

Betalande kund och kassörska i cafémiljö

I spåren av coronapandemin står en hårt prövad besöksnäring och restaurangbransch. Över 30 000 personer har redan varslats eller sagts upp och konkurserna duggar tätt. Men det slutar inte där. Leverantörer, producenter och bönder påverkas också. Nu måste vi göra något. Eller rättare sagt, nu måste vi göra mycket. En av utmaningarna är att få fart på ekonomin på ett socialt inkluderande sätt, det vill säga på ett sätt som gynnar de branscher som påverkats mest negativt och samtidigt stötta de medborgare som har det svårast ekonomiskt. Det är därför viktigt att driva en kraftfull och hållbar återhämtning av konsumenternas utgifter inom bland annat restaurang, hotell och turism. Detta då det också inom den här sektorn är många anställda som utan jobb riskerar att hamna i ekonomiskt svåra situationer. Förmånskuponger, som till exempel Rikskuponger, kan fungera som en hävstång för att stödja stimulansåtgärder med fokus på att återuppbygga den lokala ekonomin.

Vi kan allt om lunchlivet
Vi på Edenred kan göra en hel del när det kommer till just restaurangbranschen. I nästan 50 år har vi bland annat jobbat med anställdas lunchförmåner. Idag förmånsbeskattas den anställde för förmånen, tidigare subventionerade staten istället en del. Erfarenheten säger oss att en slopad förmånsbeskattning skulle öka antalet användare drastiskt, varför en sådan riktad åtgärd skulle vara en betydande och viktig hjälp för den bransch som nu kämpar för sin överlevnad. Detta gäller i allra högsta grad även nu när många jobbar hemifrån då kortet från Edenred (f d Rikskuponger) kan användas för att betala take-away eller för att få maten hemkörd.

En omtyckt idé
Många företag erbjuder sina anställda förmånen trots gällande skatteregler. De gör det både för att stärka sitt eget varumärke, men också för att främja de anställdas hälsa och motivation. Idag genererar vi 2,4 miljarder kronor till restaurangbranschen genom de 110 000 som använder vår lunchförmån. Innan den slopade subventionen var antalet användare 800 000. För att komma tillbaka till den nivån och därmed tillföra ytterligare 15 miljarder till restaurangbranschen, behöver vi göra förmånen mer attraktiv igen. En statlig subvention skulle göra det jobbet.

Vi stödjer Visitas förslag om slopad förmånsbeskattning på lunchförmån!
Bransch- och arbetsgivarorganisationen för den svenska besöksnäringen, Visita, har tagit fram dokumentet ”Återstarta besöksnäringen” som innehåller förslag på åtgärder för en snabb och möjlig återhämtning för den av pandemin kanske hårdast drabbade sektorn. Ett av förslagen är just slopad förmånsbeskattning på lunchförmån. Vi stödjer förslaget till fullo. Det ger Sveriges företag och anställda möjlighet att bli en viktig motor som hjälper restauranglivet på fötter igen. Åter- och nyanställningar kan bli möjliga i en bransch som är en stor och viktig arbetsgivare, inte minst för unga och utrikesfödda personer.

Vill du läsa mer hittar du hela Visitas dokument här.

Vänliga hälsningar

Stéphane Dufour
VD Edenred Sverige

Relaterade artiklar